O Klubie

Historia

  15.09.2008 – to data którą można uznać za oficjalną datę powstania  Uczniowskiego Klubu Judo Champion. Z inicjatywy trenera Pawła Piotrowskiego powstał klub, który z założenia jest  przeznaczony dla dzieci i dzieci młodszych. Na I Walnym Zebraniu Klubu Paweł Piotrowski został wybrany prezesem.

  Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród najmłodszych, ich rozwój, wyszukiwanie talentów sportowych i propagowanie dyscypliny sportowej – judo. Dlatego też działalność klubu skoncentrowana jest w przedszkolach i szkołach podstawowych. Zajęcia prowadzone są na zasadzie gier i zabaw, w których przede wszystkim rozwijana jest sprawność fizyczna, koordynacja  ruchowa a w późniejszym okresie czasu wprowadzane są elementy judo i rywalizacji. Na treningach dzieci poznają tradycję judo i uczą się dyscypliny potrzebnej do uprawiania tej dyscypliny, ale i tak chodzi zawsze o dobrą zabawę i uśmiech dziecka.

Działalność

  Działalność klubu to działalność komercyjna w ramach działalności statutowej, jesteśmy w pełni samofinansującym się stowarzyszeniem i dzięki temu UKJ Champion może podjąć działalność charytatywną. Na podstawie autorskiego programu trenera Pawła Piotrowskiego – „Daj mi szansę” klub organizuję nieodpłatnie zajęcia judo dla dzieci z domów dziecka gdzie bez tego typu działań umykają nam sportowe talenty i nadzieje olimpijskie.

Mamy nadzieję że dzieci w naszym klubie spędzają miło czas, przy okazji uczą się i rozwijają. Zapraszamy więc na zajęcia – „Ty też możesz zostać Championem!”.