REGULAMIN UZYSKIWANIA STOPNI JUDO

UKJ CHAMPION

Aby uzyskać wyższy od posiadanego stopień judo należy zdać egzamin techniczny demonstrując techniki wyznaczone niniejszym regulaminem dla danego stopnia oraz wykazać się umiejętnością technik obowiązujących na wszystkie poprzednie stopnie.

Wymagania dla poszczególnych stopni:

  • 6 kyu (pas biały)

Część teoretyczna:

– Znajomość historii judo

– Znajomość zasad judo

– Znajomość podstawowych pojęć

– Umiejętność wiązania pasa

Katame Waza ( parter )

Nage Waza ( stójka )

1. Hon Kesa Gatame 1. O Goshi
2. Yoko Shiho Gatame 2. Koshi Guruma
3. Kami Shiho Gatame 3. O Soto Gari
4. Tate Shiho Gatame
  • 5 kyu (pas żółty)

– Znajomość części teoretycznej i praktycznej ze wcześniejszych egzaminów

Katame Waza ( parter )

Nage Waza ( stójka )

1. Kuzure Kesa Gatame 1. Ippon Seoi Nage
2. Kuzure Yoko Shiho Gatame 2. Morote Seoi Nage
3. Kuzure Kami Shiho Gatame 3. O Uchi Gari
4. Kuzure Tate Shiho Gatame 4. Ko Uchi Makikomi
5. Mune Gatame 5. Tani Otoshi
6. Kata Gatame
  • 4 kyu (pas pomarańczowy)

– Znajomość części teoretycznej i praktycznej ze wcześniejszych egzaminów

Katame Waza ( parter )

Nage Waza ( stójka )

1. Ushiro Kesa Gatame 1. Harai Goshi
2. Ude Hishigi Juji Gatame 2. Uki Goshi
3. Ude Garami 3. Tsuri Goshi
4. Hadaka Jime 4. Tai Otoshi
5. Ushiro Jime 5. Ko Uchi Gari
6. Okuri Eri Jime 6. De Ashi Harai
7. Ko Soto Gari
8. Sasae Tsurikomi Ashi
  • 3 kyu (pas zielony)

-Znajomość części teoretycznej i praktycznej ze wcześniejszych egzaminów

Katame Waza ( parter )

Nage Waza ( stójka )

1. Ude Hishigi Ude Gatame 1. Hiza Guruma
2. Ude Hishigi Hiza Gatame 2. Uchi Mata
3. Ude Hishigi Waki Gatame 3. Okuri Ashe Harai
4. Kata Juji Jime 4. Sode Tsurikomi Goshi
5. Sankaku Jime 5. Tomoe Nage
6. Tsukomi Jime 6. Soto Makikomi
7. Gyaku Juji Jime 7. Ushiro Goshi
8. Kata Ha Jime 8. Sumi Gaeshi
  • 2 kyu (pas niebieski)

-Znajomość części teoretycznej i praktycznej ze wcześniejszych egzaminów

Katame Waza ( parter )

Nage Waza ( stójka )

1. Ushiro Ude Garami 1. Tsuri Komi Goshi
2. Ude Hishigi Hara Gatame 2. Ashi Guruma
3. Ude Hishigi Ashi Gatame 3. Sukui Nage
4. Ude Hishigi Sankaku Gatame 4. Uki Otoshi
5. Ude Hishigi te Gatame 5. Kata Guruma
6. Nami Juji Jime 6. Morote Gari
7. Ko Soto Gake
8. Yoko Otoshi
9. Harai Tsuri Komi Ashi
10. Ura Nage
  • 1 kyu (pas brązowy)

-Znajomość części teoretycznej i praktycznej ze wcześniejszych egzaminów

Katame Waza ( parter )

Nage Waza ( stójka )

1. Ashi Garami 1. Yoko Guruma
2. Sode Guruma 2. Hane Goshi
3. Ryo Te Jime 3. Hane Makikomi
4. Kata te Jime 4. Utsuri Goshi
5. O Guruma
6. O Soto Guruma
7. Uki Waza
8. Yoko Wakare
9. Sumi Otoshi
10. Yoko Gake
11. Yoko Tomoe Nage